Referat

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 6 juni 2017


1.   Valg af dirigent og valg af 2 stemmetællere:


Som dirigent blev valgt : Jørgen.


Som stemmetællere blev valgt: Pia & Gerda


2.  Formanden's beretning:


Beretningen blev godkendt.


3.  Kasserens beretning:


Der er 37 medlemmer af beboerforeningen


Regnskabet viser et underskud på 3415,-. Regnskabet blev godkendt.


Kontingentet blev fastsat til 50,-


4.  Indkomne forslag:


Der var ikke indkommet nogle forslag.


5.  Valg af bestyrelse:


På valg var:


Jørgen Madsen


Per Schøtt Andersen


John Forsmann (ønsker ikke genvalg)


Følgende blev valgt:


Jørgen Madsen, Per Schøtt Andersen & Henning Møller


Som suppleant valgets Michael Wriedt

7.   Eventuelt:


intet


Referent Tina Ottesen