kirke

Krønge Kirke.


Krønge Kirke, liggende midt i byen, er en lille munkestenskirke med romansk skib og kor.


I kirken er der en flot altertavle i bruskbarok fra 1643, skåret af en kendt billedskærer Jørgen Ringnis.


Alterkalken i Krønge Kirke er en kopi i sølv af den kalk, som Dronning Margrethe den I skænkede kirken.


Krønge Kirke set fra midsommerpladsen.