Beskrivelse

Krønge er beliggende lige syd for Maribosøerne (Søndersø) på Lolland.

Søndersø.


Krønge, i middelalderen; Krøgingæ,  er en gammel landsby, kendt allerede i 1200-tallet. Krøngegården, tilhørende Dronning Margrethe den I, var det lokale magtcenter. Senere blev godset Søholt oprettet. Jorde og gårde i Krønge blev underlagt Søholt.

Nord for kirken sprang der i gamle dage en kilde, kaldet "Krykke Kilde".Sagnet siger, at drak man af vandet i denne kilde, kunne man smide sine krykker og gå helbredt derfra.

Overfor kirken kan ses ikke mindre end to gamle skoler. En gammel skole i bindingsværk og med stråtag fra 1700-tallet og en lidt nyere skole i røde mursten. En tredje og meget nyere skole blev bygget i byens vestlige udkant.

Alle tre skoler er nu nedlagte.

Ved siden af de gamle skoler ses også byens midsommertræ, der markerede stedet hvor fælles anliggender, der angik landsbyen, blev afgjort. Også i dag bruges stedet af byens borgere, idet den årlige generalforsamling i beboerforeningen afholdes her, under træet.

Der er et særdeles godt sammenhold blandt landsbyen beboere, styrket af beboerforeningens tilbud af aktiviteter året igennem, startende med fastelavnsfest, midsommerbål, sportsaktiviteter, cykeltursarrangementer, julestue og ikke mindst den årlige byfest med fællesspisning og optræden.

Krønge er karakteristisk med sine mangfoldige idylliske huse,

 og en pragtfuld natur med skove, søer og moser.

 
Krønge mose.